Testimonios

Profesionales de la Psicología que han realizado el Postgrado en Técnicas Psicológicas (Intervención Integral en Psicoterapia anteriormente).

Pilar Ayneto Gubert
Postgrado en Intervención Integral en Psicoterapia

El Postrado en Intervención Integral en Psicoterapia está resultando muy interesante como formación complementaria a los estudios de Psicologia, ya que me está permitiendo profundizar en lo que és la psicoterapia desde una orientación fundamentalmente humanista, centrada en la persona como un ser global. El curso no sólo me está preparando profesionalmente a nivel de conocimientos, sino que a través de las actividades prácticas programadas en cada seminario he podido conocerme mejor como persona y descubrir aquellos aspectos que debo mejorar para ser un buen profesional de la psicoterapia.

Mireia Navarro Martínez
Postgrado en Intervención Integral en Psicoterapia

El Postgrau d’Intervenció Integral el Psicoteràpia és una formació pràctica i vivencial que permet entendre l’ésser humà en tota la seva essència a més de formar professionals  amb un gran autoconeixement i que han treballat els seus problemes, doncs això evitarà que es donin contratransferències que alenteixin el procés.

Impartit per professionals de gran qualitat que amb els seus coneixements I el seu bagatge ens ajuden a entendre com ha de ser un procés psicoterapèutic i que ens proporcionen eines per a poder aplicar a la teràpia.

No és només una formació acadèmica sinó que implica un gran creixement a nivell personal.

A més a més, la possibilitat de portar pacients en pràctiques i de supervisar els processos amb l’Equip de l’Institut Gomà fa que tot allò après pugui ser posat en pràctica i anem agafant un bagatge professional.

Com a alumna, estic molt satisfeta amb la tria.

Carla Cachafeiro
Postgrado en Intervención Integral en Psicoterapia

La meva experiència amb el Postgrau d’Intervenció Integral en Psicoteràpia està sent molt positiva. El temari és molt interessant i variat, tant a nivell d’eines com de teories dins de la perspectiva humanista. A més, sempre es treballa de forma pràctica, el que facilita que els alumnes integrem aquest coneixement, a part d’anar agafant pràctica i tenir la possibilitat de treballar-nos a nivell personal. De la mateixa manera, el fet de poder portar un pacient i ser supervisats és molt útil i facilita que puguem aprendre  des de l’experiència pròpia i dels companys. D’altra banda, crec que també cal destacar que l’ambient del centre és molt agradable, els professors s’interessen pels seus alumnes i això influeix directament en l’aprenentatge. Definitivament, considero que és una bona opció per agafar pràctica i ampliar coneixements de cara a la pràctica professional.

Ingrid Martínez Gonzalo
Postgrado en Intervención Integral en Psicoterapia

El Postgrau d’Intervenció Integral en Psicoteràpia, ha estat i està essent la “llum” que buscava com a estudiant de psicologia. La formació adquirida no només és útil com a professional en aquest àmbit, sinó que també ho és pel creixement personal. Doncs és una formació a part de teòrica, vivencial la qual ajuda al professional a posar en pràctica els coneixements que va adquirint i a fer seus aquells que li siguin més útils. Tanmateix ajuda a saber quins aspectes pot millorar com a psicoterapeuta i com a persona. D’altra banda, aquest postgrau m’està permetent gràcies a tots els docents i al grup d’estudiants, a formar una visió de l’ésser humà més integradora i per tant realitzar un acompanyament més coherent.